FAQ

 

 
Kan een warmtepomp zonder bijverwarming een woonhuis verwarmen?
Dit is geheel afhankelijk van de isolatie van het gebouw en het temperatuurtraject waarop de installatie is uitgelegd. Als uit warmteverliesberekeningen blijkt dat er voldoende
vermogen door de radiatoren en of de vloeren kan worden afgegeven met een watertemperatuur van 40°C tot 45°C, kan de warmtepomp monovalent werken.
Met een goede warmteverlies-berekening kunt u veel problemen voorkomen. Hou u rekening met een lager rendement (COP) wanneer u uw installatie stookt/uitlegd op een
hogere temperatuur dan 35°C.
 
Worden er buiten mijn woning nog apparaten opgesteld?
Bij gebruik van warmte uit de grond of water, kunnen alle apparaten normaal binnen in de garage, kelder of berging worden opgesteld. Wanneer er een lucht/water systeem
is toegepast, wordt er een buitenunit geplaatst waarin d.m.v. een ventilator en een grote radiateur de warmte aan de buitenlucht wordt onttrokken.
 
Wat is de prijs van een warmtepomp?
Dat is in het algemeen moeilijk te zeggen. De prijs is afhankelijk van het gevraagde verwarmingsvermogen, het type warmtepomp, de omstandigheden waarin
het open of gesloten systeem moet worden geplaatst. Voor een gemiddeld woonhuis kan daarom deze prijs al gemakkelijk variëren tussen de 14.000 en de 24.000 Euro.
Daarbij is ook belangrijk om te weten of er aanspraak kan worden gemaakt op subsidies bij bestaande woningen.

Wat is de levensduur van een warmtepomp?
De verwachte levensduur van een warmtepomp bij normaal gebruik is 15 tot 20 jaar. De praktijk wijst echter uit dat er genoeg warmtepompen al ruim 
25 jaar probleemloos draaien.

Wat is de levensduur van een vericale bodemwarmtewisselaar?
Gespecialiseerde bedrijven geven tussen de 10 en 25 jaar garantie af op de levensduur en de prestaties van de bron. Er wordt echter een werkelijke levensduur van
circa 50 jaar verwacht van een vericale bodemwarmtewisselaar.

Wat voor comfort kan ik verwachten van een warmtepompen?
Wanneer de warmtepompen wordt toegepast in combinatie met vloer en/of wandverwarming is het gevoel van comfort zeer hoog.
Het is bewezen dat vloerverwarming, de hoogste comfort-beleving heeft van alle verwarmingssystemen. Dit geld ook voor de koeling van zowel plafonds, vloeren en wanden. 
Omdat er hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van stralingswarmte en -koeling, is de luchtbeweging in de woning minimaal. De luchtkwaliteit verbeterd ook, door
minder zwevend stof. Bovendien kan de thermostaat in veel gevallen 1 a 2 graden lager worden ingesteld, waardoor nog eens extra 10% op de stookkosten worden bespaard.
 
Kan ik een warmtepomp combineren met radiatorenverwarming? 
Dat is geen goede keuze omdat een zo laag mogelijke temperatuur van het CV-water (35°C) wordt geadviseerd voor een optimaal rendement.
Met radiatoren is dat lastig te realiseren omdat er dan voor veel zwaardere radiatoren moet worden gekozen moet met behoorlijke afmetingen.

Neemt een warmtepomp installatie veel ruimte in beslag?
Doorgaans neemt een warmtepompsysteem meer ruimte in beslag dan een HR-ketel.  Dit komt ook omdat een warmtepomp het tapwater bereidt met losse boiler
met een inhoud van 120 tot 300 liter afhankelijk van de tapwaterbehoefte.

Stel dat aardwarmte toegepast wordt, hoe moet dit dan met de gemeente geregeld worden?
Toepassing van aardwarmte is in de meeste gemeenten vrij van vergunningen. Wel geld er in sommige gemeenten een medlingsplicht.
Eventuele vergunningen bij de provincie worden door de installateur verzorgd.

Is onderhoud aan een warmtepomp installatie noodzakelijk?
Een jaarlijkse controle van de warmtepomp installatie is zeker aan te bevelen. De kosten voor het onderhoud zal echter laag zijn, omdat een warmtepomp
minimaal aan vervuiling en slijtage onderhevig is.

Waarom hoort men zo weinig over warmtepompen?
In de Scandinavische landen, Duitsland en Oostenrijk worden warmtepompen reeds vele jaren veelvuldig en met groot succes toegepast.
Naar schatting zijn in Nederland inmiddels meer dan 60.000 warmtepompen geplaatst.

Worden warmtepompen reeds lang gebruikt?
De eerste warmtepompen werden reeds in 1930 toegepast in Europa.

Welke verwarmingssystemen zijn het meest geschikt voor een warmtepomp?
Alle verwarmingssystemen die werken met een watertemperatuur niet hoger dan 35°C a 40°C. Daartoe behoren: vloer- en wandverwarming en sommige convectoren.
Houd u er rekening mee dat hoe hoger de aanvoertemperatuur voor het CV-water, hoe lager het rendement van uw installatie.

Kan ik ook koelen met een warmtepomp?
Ja, koelen in de zomer. Passieve koeling middels een bodemwarmtewisselaar geeft extra comfort tegen zeer lage kosten. Ook met lucht/water warmtepompen
kan gekoeld worden, echter brengt dit wel een hoger energieverbruik met zich mee.

Welke warmtebron is de beste? 
De  beste systeemkeuze voor een warmtepomp hangt vooral af van praktische omstandigheden. Een gesloten bronsysteem is voor woonhuizen in veel gevallen de beste keuze.

Maakt een warmtepomp lawaai?
Nee, een warmtepomp maakt iets meer geluid dan een diepvriezer of koelkast. Wanneer deze wordt geplaast in een gesloten kast of aparte ruimte, wordt hier
geen hinder van ondervonden. 

Hoe zit het met beplanting wanneer ik een horizontale bodemwarmtewisselaar in de tuin aanbreng?
Een horizontale bodemwisselaar op een diepte van 1.5 meter beïnvloed de beplanting niet. Aan de oppervlakte wordt de temperatuur van de bodem uitsluitend bepaald
door de zon en het weer.

Hoe warm wordt het tapwater van de boiler?
Het water in een warmtepompboiler is doorgaans circa 55°C. Eén keer per week wordt automatisch de temperatuur in de boiler opgevoerd tot 65°C ter voorkoming van legionella.
 
Kan ik mijn zwembad verwarmen met een warmtepomp ?
Voor de buitenzwembaden die enkel moeten verwarmd worden tijdens de zomermaanden, is een lucht/water warmtepomp meestal de beste oplossing.
Deze warmtepomp wordt buiten opgesteld en benut de warmte uit de omgevingslucht. Dit is ook veruit de goedkoopste oplossing omdat er in dit geval niet
geboord moet worden. Ook wordt voor buitenzwembaden steeds meer gebruik gemaakt van zonneboilers. Voor binnenzwembaden welke doorgaans het hele jaar
door moeten worden verwarmd, kun je best voor een warmtepomp met een open- of gesloten bronsysteem.

Wat is een warmtepomp?
Een elektrisch aangedreven apparaat dat gratis warmte uit lucht, water of bodem benut om woonhuizen, bedrijven of andere gebouwen te
verwarmen en/of te koelen.
  
Hoe wordt die warmte overgebracht vanuit de aarde naar het huis?
De aarde heeft de mogelijkheid om warmte van de zon op te slaan. Ook wordt er vanuit de diepe ondergrond (uit het magma) constant warmte aan de oppervlakte toegevoerd. 
Deze opgeslagen warmte wordt via water(glycol) gevulde buizen in de grond, naar de warmtepomp getransporteerd. De warmtepomp ontrekt deze warmte middels
een koudemiddel en geeft dit met hulp van zijn compressord af aan de verwarmingsinstallatie in de woning. In de zomer bestaat de mogelijkheid om de overtollige warmte
vanuit de woning terug naar de aarde te voeren, dit bevordert tevens de regeneratie (opwarming) van de bodem.
 
Kan ik zowel koelen als verwarmen?
Ja, de extra luxe van een warmtepomp is dat er zowel verwarming als koeling mogelijk is met één toestel. In de zomer is het mogelijk om met het vloerverwarmingssysteem
de woning af te koelen (vloerkoeling) door deze rechtstreeks in verbinding te zetten met de de bron. Het energieverbruik beperkt zich tot het verbruik van
de circulatiepomp. We noemen dit passieve koeling.
 
Zijn er aparte bronnen nodig om te kunnen verwarmen en koelen?
Nee, er kan worden gekoeld door het vloerverwarmingsysteem tijdens de zomer rechtstreeks te verbinden met de bron. Hiervoor hoeft in de zomermaanden alleen een
circulatiepomp te draaien, waardoor tegen zeer lage kosten gekoeld kan worden.
 
Wat is een gesloten bronsysteem?
De term “gesloten systeem” wordt gebruikt wanneer de warmtepomp één of meerdere lange buisleidingen “aardlussen” gebruikt, waarmee de koelvloeistof (water/glycol) steeds
opnieuw door de warmtepomp wordt geleid.
 
Wat is een open bronsysteem?
Een open systeem is een warmtepompsysteem dat gebruikt maakt van grondwater. Het grondwater wordt uit een put, door de warmtepomp gepompt waar de warmte
er aan onttrokken wordt. Vervolgens wordt het afgekoelde grondwater weer netjes schoon terug gepompt in een tweede put.
Omdat het grondwater het hele jaar door een constante temperatuur heeft van circa 10 graden, hebben deze systemen een uitstekend rendement.

 

 Moet een woonhuis extra geisoleerd worden om en warmtepomp te kunnen plaatsen?

 
Kan een warmtepomp ook samen met een CV-ketel worden toegepast?